Färre dör i hjärtsvikt

Tack vare bättre vård och medicin

HÄLSA

Hjärtsvikt tar allt färre liv i Sverige. Dödligheten i sjukdomen har minskat under 1990-talet, sannolikt tack vare ökad medicinering och mer specialiserad vård.

Dödligheten i hjärtsvikt har minskat med 30-50 procent under åren 1988-2000, visar en undersökning av 140 000 svenskar som behandlats för sjukdomen, skriver Svenska Dagbladet. Bäst har utvecklingen varit för de yngre patienterna. Dödligheten bland dem under 65 år har gått ner från 30 till 14 procent.

För dem över 75 år har dödligheten sjunkit från 46 till 31 procent.

De senaste tio åren har behandlingen av hjärtsvikt förändrats sedan studier visat att läkemedelsbehandling, speciellt med betablockerare och ACE-hämmare, har både förbättrande och livräddande effekt. Läkemedelsverket har uppmanat läkarna att ge mer av sådana läkemedel till hjärtsviktspatienter.

Samtidigt har vården specialinriktats mer, särskilda hjärtsviktsmottagningar öppnats och hjärtsviktssköterskor utbildats. Hjärtsviktsmottagningar finns nu på två tredjedelar av Sveriges sjukhus.

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt mycket blod, vilket vållar syre- och näringsbrist i patientens celler. Det ger allvarliga symtom som trötthet, dålig aptit, andnöd, vätskeansamlingar, ödem, i kroppen och njurskador.

Den svenska undersökningen presenterades vid den stora hjärtläkarkonferensen i Chicago för drygt en vecka sedan av hjärtprofessorn Karl Swedberg från Göteborg. Även i andra länder har dödligheten i hjärtsvikt minskat. Beräkningar i USA visar en tolvprocentig nedgång för varje årtionde.

TT