Färre dör av hjärtsvikt

HÄLSA

De senaste 15 åren har antalet personer som dör av hjärtsvikt blivit allt färre.

Även antalet personer som drabbas av hjärtsvikt har minskat.

Siffrorna kommer från en studie som gjorts i Göteborg. Orsaken till förbättringen är bättre läkemedel och bättre organisation av sjukvården.