VM-fotbollen krävde många offer i tv-sofforna

Tv-sport livsfarligt för folk med hjärtbesvär

HÄLSA

WIEN

Att titta på sport på tv kan vara livsfarligt för människor med hjärtproblem.

Förra årets fotbolls-VM krävde många offer i tv-sofforna.

Det visar en schweizisk studie som kommit fram till att antalet hjärtattacker ökade med 60 procent jämfört med samma period föregående år.

Slutsatsen i den rapport, som presenterats av ett läkarlag från Lausanne under den pågående hjärtläkarkongressen i Wien, är att det krävs speciella förebyggande insatser bland hjärtpatienterna inför stora idrottsevenemang.

- Vi borde kanske ge patienterna mer individuellt utformad information i stället för att säga till dem att de ska leva som vanligt, säger professor Mårten Rosenqvist på Södersjukhuset.

- Förr fick patienterna ofta med sig en lapp om vad de skulle iaktta.

VM-fotbollen lockade en mycket stor tv-publik i Schweiz liksom i många andra länder. Den sammanlagda publiksiffran under turneringen anges ha uppgått till 11 miljoner i ett land med 7,2 miljoner invånare.

Stress och ilska

''Psykisk stress och ilska är vanligt bland fotbollspubliken. Därför kunde man förutse att antalet hjärtattacker skulle öka under turneringen'', skriver forskarna i sin rapport med rubriken ''Se på fotboll och dö?''.

I efterhand har man sedan kunnat konstatera att antalet hjärtattacker bland människor som inte var intagna på sjukhus ökade med 60 procent jämfört med samma period 2001.

Även om det inte fullständigt går att bevisa att alla som dog tittade på fotboll så bedöms den kraftiga ökningen under just den period då fotbolls-VM pågick inte som någon tillfällighet.

Medicinska problem

Forskarna styrker tolkningen av att det finns ett sådant samband med att tv-publiken inte bara utsatts för stress utan förmodligen också ägnat sig ökad konsumtion av alkohol och tobak samtidigt som de kanske varit mindre observanta på medicinska problem och mindre fysiskt aktiva.

De data som kommit fram i undersökningen bör följas upp ytterligare, men redan nu anser man att läkarna bör informera patienterna och deras familjer om riskerna i samband med stora sportevenemang.

Även medierna bör engageras för att sprida kunskap om tecken på annalkande sjukdom och vilka livräddande insatser som kan göras om någon drabbas av akuta hjärtbesvär.

Benny Öinert/TT