Hjärtstopp onödig död för många på sjukhus

650 personer skulle kunna räddas varje år med rätt hjälp

HÄLSA

650 personer dör varje år i onödan efter hjärtstopp på sjukhus.

Patienter som drabbas på sjukhus ska defibrilleras - ges elstötar - inom tre minuter för att få igång hjärtat igen. Men hälften av landets sjukhus litar till akutteam som inte alltid kan vara på plats så snabbt.

Svenska cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt- och lungräddning beräknar att 650 av de ungefär 4 680 som årligen avlider på sjukhus efter oväntat hjärtstopp skulle kunna räddas, uppger tidningen Dagens Medicin (DM).

Förutsättningen är att utbildningen, organisationen och utrustningen på sjukhusen följer de nationella riktlinjerna.

I en rapport skriver arbetsgruppen att det är oacceptabelt att människor som vårdas på sjukhus inte får adekvat hjälp.

- Det är lika många som avlider på våra vägar. Där satsas miljontals kronor för att förhindra olyckor. När det gäller förebyggande arbete, för att rädda dem med oväntade hjärtstopp, verkar intresset bland beslutsfattare i det närmaste obefintligt eftersom de inte ger detta område högre prioritet, säger Stig Holmberg, ordförande i Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt- och lungräddning, till DM.

Bara 4 av 74 tillfrågade sjukhus uppger att de har kvalitetskontrollsystem för hjärtstoppspatienterna.

Arbetsgruppen föreslår i en åtgärdslista att varje sjukhus måste införa ett sådant system, utbilda personalen och avsätta resurser. Dessutom föreslås att alla defibrilleringar som sker senare än tre minuter från hjärtstoppet ska anmälas som avvikelser.

TT