Hjärtinfarkt-gen hittad på Island

Astmamediciner kan bli botemedlet

HÄLSA

En viss, förändrad gen fördubblar risken för hjärtinfarkt och slaganfall, anser forskare.

Och de har funnit den speciella genen.

De har inlett testerna av ett förebyggande läkemedel som kan finnas tillgängligt redan om två år.

Det är forskarna på ett isländskt genföretag som identifierat den gen som kan bli så farlig.

Hjärtinfarkt och slaganfall är de vanligaste dödsorsakerna i de rika länderna. För första gången har man hittat ett orsakssamband.

Det hävdar de isländska forskarna på genföretaget deCode som samarbetat med Islands Nationella universitetssjukhus och analyserat gener från tusentals hjärtpatienter.

Och de får medhåll.

"Mycket intressant"

– Det här förefaller mycket intressant och stämmer väl överens med den forskning som hittills gjorts bland annat av vår forskargrupp, säger professor Göran K Hansson, ledande hjärt- och åderförkalkningsforskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, till Svenska Dagbladet.

Islänningarna har även samarbetat med brittiska forskare och där undersökt 1500 hjärtinfarkt-patienter och kontrollpersoner.

Starka inflammationsämnen

Genen, kallad ALOX5AP, producerar dessutom ett protein som ökar produktionen av mycket starka inflammationsämnen. Man tror att de kan skada blodkärlens väggar och att de spelar en avgörande roll i uppkomsten av åderförkalkning, enligt Svenska Dagbladet.

Genfyndet stöder teorierna om att en inflammation är central för att åderförkalkning, hjärtinfarkt och troligen också slaganfall uppkommer.

Inflammationsämnena heter leukotriener. De har samband med ytterligare en stor folksjukdom, astma.

Och flera astmamediciner innehåller ämnen som motverkar bildningen av leukotriener.

Astmapreparat kan vara intressanta

Den isländska genforskaren och ägaren till genföretaget deCode, Kari Stefansson , anser därför att astmapreparaten kan vara intressanta att testa för att förhindra hjärtinfarkt och slaganfall, skriver Svenska Dagbladets reporter Inger Atterstam.

Det isländska företaget har nu börjat testa ett preparat som i framtiden kan bli förebyggande medicin mot hjärtinfarkt och slaganfall.

Redan om två år kan resultaten av testerna vara klara.

Simone Söderhjelm