"Hjärtsjukas barn bör undersökas"

HÄLSA
Räddar barn.

Svenska barnhjärtläkare vill ta hjälp av barnavårdscentralerna för att hitta barn som löper risk för plötslig hjärtdöd.

Den vanligaste orsaken, hypertrof kardiomyopati, är ärftlig. Därför borde alla barn till hjärtsjuka undersökas, anser barnkardiologen Ingegerd Östman-Smith.

Efter flera uppmärksammade plötsliga dödsfall bland idrottande barn och ungdomar har det framförts krav på särskilda hjärtundersökningar av just den gruppen barn. Men sådana massundersökningar är barnhjärtläkarna emot.

- Vi har inte tillräckliga resurser, säger barnkardiologen Anders Jonzon.

(TT-Aftonbladet)

ARTIKELN HANDLAR OM