Hjärtsjuka kvinnor får sämre behandling

Läkare: ”Kvinnor dör i förtid på grund av dåligt omhändertagande”

HÄLSA

I hjärtsjukvården är mannen norm.

Kvinnors kranskärlssjuka yttrar sig delvis annorlunda och när de uppsöker sjukhus får de inte ett lika snabbt omhändertagande.

– Alla måste bli medvetna om att det här en sjukdom för kvinnor också, säger Eva Swahn.

Hon är ordförande i Svensk Kardiologisk Förening och ingår i en europeisk arbetsgrupp som vill öka kunskapen om kvinnor och hjärtkärlsjukdomar.

– Kvinnor dör i förtid på grund av dåligt omhändertagande. Det är ett problem för hela samhället, säger hon.

Den kampanj som ska dras igång riktar sig därför både till allmänheten och läkarna.

Kvinnorna själva måste få upp ögonen för att de ligger lika mycket i riskzonen som män. I dag väntar hjärtsjuka kvinnor längre än män med att söka vård.

Långsammare

När de väl kommit innanför sjukhusdörrarna får de inte samma mottagande. Det tar längre tid innan deras hjärtan röntgas och de får inte lika ofta snabb behandling i form av ballongutvidgning eller by-pass-operation.

Det är inte heller givet att män och kvinnor ska ha samma behandling, men problemet är att det saknas forskning om det, understryker Eva Swahn.

I läkemedelsregistret Fass anges sällan olika doser för män och kvinnor och många läkemedel är framtagna med mannen som utgångspunkt.

Mannen är norm

Kvinnor får oftare biverkningar av hjärtmedicinerna och en förklaring kan vara att de får fel dosering.

Åldern skulle kunna vara orsaken till att mannen blivit norm; kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än männen. De är alltså oftast pensionärer.

– De bidrar inte till samhällsekonomin på samma sätt som en man i 55–60-årsåldern. Det spelar också roll att läkarna som gjort studierna själva är män, säger Eva Swahn.

Mer diffusa symptom kan förklara det sämre omhändertagandet. Männens smärta vid infarkt är koncentrerad till bröstet och männen säger att de har ont.

Kvinnor uttrycker sig luddigare, kanske för att de har en annan smärttröskel. Kvinnors EKG är också mer svårtolkat och därför får de inte lika ofta genomgå sådan undersökning.

Men det är inget argument för uteblivna undersökningar, i stället borde läkarna bli bättre på att ställa de rätta frågorna och tolka svaren, hävdar Eva Swahn.

Skillnader mellan hjärtsjuka män och kvinnor

Cecilia Klintö/TT