Var optimist – rädda ditt hjärta

Postiv läggning minskar risk för hjärtsjukdom

HÄLSA

Är du optimist?

Då lever du längre – och löper betydligt lägre risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke än dina mer pessimistiska medmänniskor, visar en holländsk studie.

Foto: Anderas Lundberg
Optimist - javisst Optimister löper bara hälften så stor risk som pessimister att drabbas av hjärtsjukdomar, visar en ny studie.

Resultaten, som presenteras i medicintidskriften Archives of Internal Medicine, är tydliga. Optimister löper bara hälften så stor risk som pessimister att dö av någon hjärt-kärlsjukdom, konstaterar de holländska forskarna.

BBC citerar forskningsledaren Erik Giltay, som säger att hjärtat påverkas både direkt och indirekt av optimism:

– En möjlighet är att optimister är bättre på att hantera motgångar, och är kanske dessutom bättre på att ta hand om sig själva om de blir sjuka.

545 män har studerats

Optimister bedöms också vara mer benägna att motionera och röra på sig, uppger BBC.

Studien omfattar 545 män mellan 64 och 84 år, som har fått fylla i ett frågeformulär som har givit forskarna möjlighet att klassa dem som optimister eller pessimister.

Nu har det visat sig att de män som 1985 klassades som optimister, löpte hela 55 procents lägre risk att ha dött av hjärtsjukdom eller stroke år 2000 – även efter att faktorer som rökning och ärftlighet räknats bort.

Alison Shaw, hjärtsjuksköterska vid British Heart Foundation, säger till BBC att tidigare forskning har visat att även depression, dåligt stöd av omgivningen och en upplevelse av att inte ha någon kontroll över sitt liv kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

– Den här studien ger nytt stöd åt uppfattningen att vår hälsa kan påverkas positivt av att vi känner oss tillfreds, säger hon.

Läs fler hjärt-artiklar:

Annica Lundbäck