300 liv kan räddas – varje år

Läkare: Fler bör få defibrillator

HÄLSA

Varje år dör 15 000 i plötslig hjärtdöd.

En inopererad defibrillator kan rädda livet på hundratals av dem.

– Följer alla de nya riktlinjerna bör vi kunna förhindra uppåt 300 dödsfall om året, säger docent Anders Englund i Örebro.

Foto: Fler kan få hjälp
Christian Evers Upp emot tretusen kan få en defibrillator inopererad om de nya riktlinjerna för hjärtvården följs, säger Anders Englund, docent och överläkare vid Kardiologiska kliniken på Universitetsjukhuset i Örebro.

I april ska socialstyrelsen vara klar med nya riktlinjer för hjärtvården i Sverige.

Störst förändringar blir det för de tiotusentals svenskar som lider av allvarliga rytmrubbningar, så kallad arytmier.

– Nya studier visar att betydligt fler bör få en defibrillator, säger Kristina Eklund, projektledare för socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna.

Få har fått den

Även om den lilla dosan är dyr lönar den sig i långa loppet.

Trots att det finns starkt vetenskapligt stöd för att en inplanterbar defibrillator, ICD, minskar dödligheten har få fått den.

– I dag handlar det nästan uteslutande om det fåtal som överlevt ett hjärtstillestånd. Den gruppen är alla ense om att de behöver ICD för att inte råka illa ut igen, säger Anders Englund, överläkare på hjärtkliniken på

Universitetssjukhuset i Örebro.

Dödligheten bland de här ICD-patienterna ligger på cirka 8,8 procent, medan 12,3 procent avlider om de får dagens standardbehandling med mediciner.

– Ännu fler går att rädda om vi börjar sätta in ICD i ett tidigare skede, innan de råkar ut för ett hjärtstillestånd, påpekar han.

Inga tekniska hinder

Av de 50 000 som varje år får en hjärtinfarkt löper 10 000–15 000 stor risk att dö. För att veta om en patient tillhör riskgruppen ska ett ultraljud göras på alla som drabbas av en infarkt. Visar ultraljudet att hjärtat inte tömmer mer än 30 procent och inte återhämtar sig ska personen erbjudas ICD.

– Slår det igenom kommer ytterligare upp emot tretusen hjärtsjuka om året få en defibrillator inopererad, säger Anders Englund och ser inga tekniska hinder för mindre sjukhus.

En ICD-operation är inte mer komplicerad än för en pacemaker.

Professor Mårten Rosenqvist på Södersjukhuset i Stockholm är positiv till de nya råden:

– Det tråkiga är att vi alltid ska ligga i bakvattnet. Resten av Europa och USA har anammat metoden för länge sedan.

Elektriska impulser får hjärtat att slå

Titandosan vakar över hjärtats rytm

De är aktuella för defibrillator:

Läs också:

Caroline Hougner