Brustet hjärta – på riktigt

Skilsmässa ökar risken för hjärtsjukdomar

HÄLSA

Hjärtesorgen efter ett kraschat förhållande kan vara svår och tung att bära.

Nu visar ny forskning att skilsmässor rent bokstavligen kan vara skadliga för hjärtat – i alla fall för kvinnor.

Foto: Per Björn
Hjärtesorgen farlig Skilsmässor ökar risken för hjärtsjukdomar - om du är kvinna, visar en ny studie.

Giftermål är bra för hälsan – därom är forskarna eniga. Gifta kvinnor och män lever längre än ogifta, och de löper mindre risk att drabbas av exempelvis depressioner eller ångest.

Men nu konstaterar forskare i Ohio och Texas att det bara är när äktenskapet håller som det är bra för hälsan. Åtminstone om du är kvinna – kvinnor som skilt sig, blivit änkor eller gift om sig löper större risk att drabbas av hjärtsjukdomar än de kvinnor som förblir gifta med en och samma partner, uppger nyhetsbyrån Reuters Health.

Följt 9 434 personer

Forskarna har under åtta års tid följt totalt 9 434 kvinnor och män i åldrarna 51 till 61 år. Vid studiens slut visade det sig att 33 procent av de skilda kvinnorna, 31 procent av de omgifta kvinnorna och 30 procent av änkorna led av hjärtsjukdomar – jämfört med bara 22 procent av kvinnorna som fortfarande var gifta med samma partner som i studiens början.

Bland männen märktes inte alls något liknande mönster. Tvärtom, skriver Reuters Health, visade det sig att de män som gift om sig löpte 19 procents lägre risk att utveckla hjärtsjukdomar än de män som förblivit gifta med samma parner.

Mer forskning behövs

Forskarna drar slutsatsen att orsaken till kvinnornas hjärtproblem står att finna i dels de känslomässiga påfrestningar som skilsmässan innebär, dels de ekonomiska konsekvenser den kan få. De anser dock att det behövs mer forskning på området – inte minst för att förstå varför männen inte drabbas i samma utsträckning.

Läs mer:

Annica Lundbäck