Värktabletter kan ge hjärtproblem

Forskare varnar för vanlig medicin

HÄLSA

Den vanliga smärtstillande medicinen diklofenak, som finns i bland annat Voltaren, kan öka risken för hjärt-kärlproblem som hjärtinfarkt och slaganfall.

Diklofenak tillhör de mest försålda medicinerna i Sverige.

Till skillnad från nyare smärtläkemedel verkar medicinerna med diklofenak vara skadliga även vid låga doser. Det är en av de slutsatser som två australiska forskare drar i kommande nummer av det amerikanska läkarsällskapets tidskrift JAMA efter att ha gjort en stor genomgång av flera vetenskapliga studier.

Bör användas i låga doser

I studierna om just diklofenak, och släktingar som ibuprofen och naproxen, har nästan 376 000 personer som åt smärtstillare jämförts med nästan 600 000 personer som inte tog smärtlindring. Den förhöjda risken sågs dock bara för diklofenak.

Forskarna Patricia McGettigan och David Henry konstaterar i sin artikel att det nu finns anledning för läkemedelsmyndigheterna att se över gällande status för medicinerna. Detta gjorde den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA så sent som i fjol utan att hitta några tecken på förhöjd risk för hjärtproblem. Som en extra säkerhetsåtgärd rekommenderade dock myndigheten att smärtstillarna, både diklofenak och andra liknande preparat, bara ska användas under kortast möjliga tid och inte i högre doser än nödvändigt.

Vanliga mediciner

I Sverige finns diklofenak med på listan över de mediciner som säljer mest enligt Apotekets statistik. Preparaten är av typen icke-selektiva antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och används bland annat vid behandling av värkande leder, som ledgångsreumatism.

De icke-selektiva smärtstillarna följdes för några år sedan av de nyare selektiva preparaten som allmänt brukar kallas coxiber. Arcoxia, Celebra och Dynastat är några av dessa. De närbesläktade medicinerna Vioxx och Bextra har nu tagits bort från marknaden efter larm om tydligt ökad risk för hjärt-kärlpåverkan. Genomgångarna i JAMA bekräftar att Vioxx mycket riktigt var ett högriskpreparat, men beträffande gruppen coxiber som helhet kunde forskarna inte se någon generellt ökad risk.

Här är medicinerna:

Några av läkemedlen som innehåller diklofenak:

Voltaren innehåller diklofenak.

Sara Rosén/TT