Infarkt i norr är livsfarligt

Kvalitetsskillnader i vård leder till döden i Norrland

HÄLSA

Norrlänningar löper störst risk att dö i hjärtinfarkt.

Läkarna följer inte riktlinjerna.

Patienterna får varken ballongvidgning eller de nya mediciner som rekommenderas visar en ny rapport.

Foto: Kim Lill
Kan omplacera Stellan Bandh är överläkare på Centrallasarettet i Västerås, ett sjukhus som har möjligheten att omdirigera patienter på kvällar och helger. Den möjligheten finns inte i landets norra, mer glesbygda, delar.

Dödligheten i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ligger på 16 procent ett år efter infarkten. Motsvarande siffra för den södra sjukvårdsregionen är bara 10 procent.

Ska ha rätt utrustning

Det visar färsk statistik från kvalitetsregistret Riks-Hia, som för första gången upprättat ett kvalitetsindex som visar hur väl olika sjukhus följer de nationella riktlinjerna.

De ansvariga har granskat exakt vad sjukhusen gör då en patient kommer in med hjärtinfarkt eller hotande hjärtinfarkt, så kallad angina pectoris.

Nio av de viktigaste åtgärderna har sedan poängsatts.

Ny teknik

– Totalt sett klarar allt fler en hjärtinfarkt med livet i behåll. Men det gäller att hamna på rätt sjukhus. Skillnaderna är stora, säger professor Lars Wallentin, en av författarna bakom rapporten.

Förbättringen beror till stor del på att allt fler sjukhus öppnar tilltäppta kranskärl akut med ballongvidgning eller blodproppslösande medicin. I dag får hälften av alla patienter ballongvidgning direkt när de kommer till sjukhus, men tillgång på utrustning och läkare avgör.

Medan vissa sjukhus gör ballongvidgning på så gott som alla patienter gör andra inte en enda.

– På helger och nätter då vi inte kan utföra ingreppet själva dirigerar vi om ambulansen till Uppsala, säger överläkare Stellan Bandh på Centrallasarettets hjärtklinik i Västerås.

Måste ske inom 3 timmar

Den möjligheten har sällan sjukhusen i norr eftersom en ballongvidgning måste göras inom tre timmar.

När det gäller val av läkemedel spelar avståndet dock ingen roll.

Alternativet till ballongvidgning är blodproppslösande medicin, trombolys. I dag rekommenderas två mediciner som ges i form av engångsinjektioner i hemmet eller i ambulansen på väg till akuten vilket ökat överlevnaden. Ändå fortsätter vissa läkare med äldre preparat.

– Det händer mycket på läkemedelsfronten. Det gäller att hänga med, säger Stellan Bandh som nyligen bytt medicin igen.

Arixtra heter det senaste tillskottet som enligt nya data halverar antalet allvarliga blödningar. Medicinen kommer troligen att ingå i riktlinjerna från och med i vår.

Stora sjukhus är säkrast

Så bra är ditt sjukhus på att vårda hjärtinfarkter

Södersjukhuset toppar ligan.

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM