Smittsjukdomar allt vanligare

– hiv ökade med 70 procent förra året

HÄLSA

Allt fler drabbas av smittsamma sjukdomar som sorkfeber, hiv och klamydia.

Förra året var antalet fall rekordhögt.

Enligt smittskyddsinstitutet, SMI, rapporterades 30 procent fler smittade under 2007 än året före.

Totalt fick de in 77 554 anmälningar om sjukdomar som går under smittskyddslagen.

Sorkfeber ökade från 213 fall år 2006 till 2 195, vilket anses bero på det varmare klimatet.

Hiv ökade med hela 70 procent.

Antalet nyupptäckta fall var 541 varav ovanligt många hade gått länge med sjukdomen.

Klamydia står dock fortfarande för absolut flest anmälda fall, 47 101, under 2007 och står därmed för långt mer än hälften av all anmälningspliktig sjukdom.