”Kondom inte nog mot sexsmitta”

Debattartikel om sex och smittspridning väcker upprördhet

HÄLSA

Färre sexualpartner är ett betydligt effektivare sätt att minska spridningen av hiv och könssjukdomar i samhället än användningen av kondom, skrev tolv läkare och barnmorskor på Dagens Nyheters debattsida.

Foto: CECILIA ENHOLM
Talas det tyst om i USA:s skolor.

”En korrekt och konsekvent använd kondom ger teoretiskt ett bra skydd, men fungerar betydligt sämre i verkliga livet”.

Det skrev de tolv läkarna och barnmorskorna på Dagens Nyheters debattsida i går söndag.

Den hänvisar bland annat till Cochraneinstitutet, som i en rapport skriver att kondom endast ger ett 80-procentigt skydd i fasta parrelationer där den ena parten har hiv. Motsvarande gäller för andra sexuellt överförbara infektioner.

Allmänheten blir vilseledd vilket kan leda till ökat risktagande, skriver de.

Begränsningen av antalet partner har visat sig ha en kraftig effekt för att bryta en epidemi av könssjukdomar, men ges alldeles för låg prioritet om man jämför med de resurser som läggs på ökad kondomanvändning, anser artikelförfattarna.

Läkarnas debattartikel får i dag mothugg av Dagens nyheters ledarskribent Hanne Kjöller, som beskriver inlägget som ”att klä gammelmoralism i smittskyddskläder”.

I sitt svar på debattartikeln ifrågasätter hon författarnas vilja att ”lära människor att hålla på sig” som ett bättre smittskydd än kondomen.

TT