Vitamin kan hejda vattenskalle

HÄLSA

Stockholm. Försök med folsyraföreningar, ett B-vitamin, ger hopp om kunna hjälpa spädbarn med vattenskalle - hydrocefalus.

En kombination av folater, ett samlingsnamn för olika föreningar av folsyra, har visat sig verksamt vid behandling av vattenskalle på råttor, rapporterar facktidskriften Journal of Neuropathology and Experimental Survey enligt BBC.

Studien med folater är ännu inne i ett tidigt skede, men en grupp brittiska forskare från universiteten i Lancaster och Manchester hoppas på att snart få tillstånd till försöksbehandling av gravida kvinnor vars foster fått diagnosen hydrocefalus.

Problemet är att det ännu inte finns ett färdigt läkemedel med rätt kombination av folater. Forskarna söker nu ett läkemedelsföretag som är berett att producera en sådan folsyretablett.

Vätska i hjärnan

Orsaken till vattenskalle är en överproduktion av hjärn- och ryggmärgsvätska, cerebrospinalvätska, i hjärnan hålrum. Det drabbade spädbarnet, vars skallben inte slutit sig än, kan få ett kraftigt förstorat huvud.

Nu har de brittiska forskarna funnit att det är den kemiska sammansättningen av vätskan som främst är skadlig och inte själva trycket mot hjärnan.

– Cerebrospinalvätskan är inte bara något som skyddar hjärnan och transporterar kemikalier i den. Den spelar en väsentlig biologisk roll i hjärnans utveckling, säger en av forskarna Jaleel Miyan till BBC.

Barn med vattenskalle riskerar svåra förstånds- och andra handikapp. Andra symtom är till exempel sömnighet, humörsvängningar och kräkning.

Finns bara shunt

Den enda behandling nu är att patienten får en shunt inopererad med vilken trycket kan regleras. Men en shunt måste sitta ständigt på plats och det medför risk för infektioner. Shunten kan också slagga igen vilket innebär att patienten kan behöva flera operationer under sin livstid.

Brist på vitaminet folsyra har sedan länge visat sig öka risken för nervskador och handikappande ryggmärgsbråck. Det råder numera stor enighet om att kvinnor som planerar graviditet eller är gravida bör ta tillskott av folsyra för att förebygga skador.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM