Öl ökar risk för psoriasis

HÄLSA

Kvinnor som dricker öl kan få psoriasis.

Det visar en ny forskningsstudie där 100 000 kvinnor studerats.

Foto: colourbox

Det är forskare vid Brigham and Women's Hospital i Boston, USA som har funnit ett samband mellan psoriasis och ölkonsumtion hos kvinnor, skriver ABC news.

Bland mer än 100 000 kvinnor som studerats mellan 1991 till 2005 var risken att utveckla hudsjukdomen psoriasis 76 procent högre hos dem som uppgav att de drack minst fem öl i veckan (inte lättöl) jämfört med de som inte drack alls. Forskarna har tagit hänsyn till faktorer som ålder, övervikt, rökning, fysisk aktivitet och kostvanor.

Kan vara gluten

I studien har också andra alkoholhaltiga drycker granskats för att se om de gav samma resultat. Men lättöl, vin, eller sprit gav ingen ökad risk oavsett mängd. Forskarna menar att det tyder på att det är någon ingrediens i öl som spelar in. Glutenprotein har tidigare satts i samband med ökad risk för psoriasis. Korn är en av ingredienserna i öl som innehåller gluten. Lättöl innehåller också gluten, men i framställningen används en mindre mängd spannmål jämfört med vanlig öl, skriver forskarna i rapporten.

Bör undvika öl

"Det är ännu oklart huruvida gluten bidrar till ett första skede av psoriasis" skriver studiens författare Abrar A. Qureshi.

Trots det föreslår forskarna att kvinnor som har andra riskfaktorer för psoriasis bör undvika att dricka mer än någon enstaka öl.