Många kan missa cancermedicin

HÄLSA

Stockholm. Vem som helst får inte ett effektivt läkemedel, Herceptin, mot en svår form av bröstcancer. Vilket landsting som patienten bor i kan avgöra om hon får det.

Nära en av fem kvinnor med bröstcancer lider av den aggressiva formen HER2-positiv. Den sprider sig lätt och dödligheten är hög.

Herceptin halverar enligt internationella studier återfall i HER2-positiv. Men Jämltands läkare skriver ut tre gånger mer av det än Västmanlands, uppger Dagens Nyheter.

TT