Mättnadshormon avslöjar sjukdomsrisk

HÄLSA

Stockholm. Halterna av ett mättnadshormon tycks öka risken för kvinnor att drabbas av diabetes, hjärtinfarkt eller bröstcancer. Ju mer hormon i blodet, desto större risk.

Neurotensin är ett hormon som utsöndras i det centrala nervsystemet och av mag-tarmkanalen.

I kommande nummer av tidskriften Jama visar professor Olle Melander och hans kollegor vid Lunds universitet att det finns ett starkt samband mellan neurotensin och risken för kvinnor att drabbas av diabetes, hjärtinfarkt eller bröstcancer.

– Det var överraskande med en så tydlig koppling till risk för såväl typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom som till bröstcancer, säger Olle Melander.

Resultaten kommer från drygt 4 600 Malmöbor som började lämna blodprover i början av 1990-talet. Deltagarna följdes sedan i åratal och forskarna såg en koppling mellan halterna av neurotensin i blodplasma och de kvinnor som senare i livet kom att drabbas av någon av de tre folksjukdomarna. Sambandet var så starkt att hormonnivåerna till och med gav ett tydligt avtryck i hur länge kvinnorna levde.

Om det finns ett orsakssamband är dock oklart, det vill säga om hormonet var orsaken till att kvinnorna blev sjuka eller inte, men forskarna tror att hormonet kan användas som en markör för att uppskatta risken för sjukdom.

Ett enkelt sätt att själv påverka risken i gynnsam riktning är att äta en fettsnål diet, eftersom en sådan kost sänker halterna av neurotensin.

TT