Patienter nekas dyra mediciner

HÄLSA

Stockholm. Svenska cancerpatienter kan inte alltid räkna med bra och nya mediciner som förlänger livet och lindrar symtomen. Vissa sjukhus anser sig inte ha råd, varför det blir ett "postkodlotteri" för patienterna, skriver läkare och företrädare för patientorganisationer på DN Debatt.

Där talas om Yervoy vid malignt melanom, Afinitor vid bröstcancer och Zytiga vid prostatacancer.

Zytiga ges till patienter i Göteborg, men inte i Stockholm. Där får patienterna stå för kostnaderna själva, drygt 30 000 kronor per månad.

– Det blir orättvist. Är det så vi vill ha det? säger Jan-Erik Damber, professor i urologi och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

TT: Men ska mediciner få kosta hur mycket som helst?

– Nej, men i de här fallen tycker vi att det är kostnader man får ta. Sen tycker jag att vi måste diskutera vad en acceptabel kostnad är för att förlänga livet på en svårt sjuk människa. Vi gör mycket annat som aldrig ifrågasätts.

TT