Mer fokus på livmodern vid IVF

HÄLSA

Malmö. Forskningen kring provrörsbefruktning, IVF, har hittills haft fokus på mötet ägg-spermie. Situationen i livmoderns slemhinna, där det befruktade ägget ska fastna, har fått för lite uppmärksamhet, hävdar Margareta Kitlinski, överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö.

Trots förbättrad teknik de senaste åren har frekvensen av graviditeter vid IVF-behandlingar inte ökat. En stor del av förklaringen kan finnas i livmodern, och Kitlinski vill se om den kan påverkas så att ägget fastnar lättare.

– Det är en komplex, inte helt utredd mekanism när ägget borrar in sig i slemhinnan, säger hon.

TT