Mammografi räddar kvinnors liv

HÄLSA

Stockholm. Mammografi minskar risken att dö i bröstcancer med 20 procent, men innebär samtidigt en risk att patienter behandlas i onödan. Det konstaterar en oberoende brittisk expertpanel i Lancet.

Varje år erbjuds hundratusentals svenska kvinnor att genomgå en mammografiundersökning. Syftet är att upptäcka eventuella cancertumörer i brösten.

Men screeningen är ifrågasatt. Effekten är för liten för att motivera den oro och onödig behandling som vissa kvinnor tvingas utstå, har kritikerna hävdat.

Men nu slår en oberoende brittisk expertpanel fast att kvinnor som regelbundet låter fotografera sina bröst minskar den relativa risken att dö med 20 procent. Det innebär att ett dödsfall i bröstcancer per 235 kvinnor som låter screena sig kan förhindras.

Panelen, som har letts av Sir Michael Marmot vid Institute of Health Equity at University College London, har analyserat elva kontrollerade studier.

Men screeningen innebär också, skriver forskarna, att man upptäcker och behandlar cancer som aldrig hade inneburit någon sjukdom, så kallad överdiagnostisering. Denna risk uppskattades till drygt 1 procent under 20 år.

På ledarplats skriver Lancet att översikten visar att mammografi-screening räddar liv och att den gör mer nytta än skada.

TT