Utbrott av ny magsjuka

Hundratals drabbade i Stockholm och Västerbotten

HÄLSA

Ett stort antal personer har drabbats av magsjuka sedan de smittats av en elak parasit på en konferens i Umeå. Ytterligare fall har rapporteras från Stockholm, Göteborg och andra orter.

– Vi tror inte de har något samband. Den här parasiten är nog vanligare än man tror, säger smittskyddsläkare Johan Wiström.

Foto: tommy mardell

Första rapporterna om magsjukan kom in till Smittskyddsinstitutet för ett par veckor sedan då flera personer drabbats av diarré, magsmärtor och allmänt bubbliga magar. Prover visade snart att det handlade om parasiten Cryptosporidiusom. En parasit som inte varit så vanlig i Sverige men kan finnas i avföring och förs vidare framför allt via förorenat vatten eller förorenad mat.

– Det gjorde att vi misstänkte att det handlade om något de här personerna ätit. Sallad, grönsaker eller liknande som kan ha sköljts i orent vatten, säger Johan Wiström, som är ställföreträdande smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

Restaurangmat är boven

Det handlar sannolikt om mat från den restaurang i Umeå där de flesta konferensdeltagarna åt den 4–5 oktober.

Smittspårning pågår och Livsmedelsverket har kontaktat restaurangen i fråga.

Samtliga 250 deltagare har fått hem en enkät med frågor om de har blivit smittade. Hittills har 175 svarat och hälften av dem har varit magsjuka efter konferensen. Vanliga symtom är vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber någon vecka efter smittillfället. Men många smittade får inga symtom alls.

Tvätta händerna

– Smitta från person till person kan förekomma även om det inte är så vanligt. Om det sker är det oftast inom familjen mellan vuxen och småbarn, säger Johan Wiström, och tillägger att vanlig handhygien räcker för att slippa bli smittad.

Enligt Smittskyddsinstitutet finns i dagsläget inget som tyder på att utbrottet sprids ut i samhället i stort. De senaste veckorna har dock ovanligt många cryptosporidiefall anmälts från olika håll i landet. I Stockholm har 10–15 fall bekräftats liksom ett par fall i Jönköping, Uppsala, Örebro och Göteborg.

Vanligare än man tror

Epidemiolog Marika Hjertqvist på Smittskyddsinstitutet. tror att det kan handla om något livsmedel som cirkulerar just nu. Dessutom är Cryptosporidium förmodligare vanligare än vi tror.

– För att få diagnosen måste läkaren fråga specifikt efter Cryptosporidium eftersom det inte ingår i den vanliga provtagningen när någon är magsjuk, förklarar Marika Hjertqvist och uppmanar sjukvården vara mer vaksam när det dyker upp patienter med typiska symtom.

De flesta drabbade tillfrisknar på egen hand, men är man extra infektionskänslig, gammal eller svag är det betydligt allvarligare. Vid ett Cryptosporidiumutbrott i Milwaukee, USA, 1993 insjuknade 400 000 personer och över 100 dog.

ARTIKELN HANDLAR OM