Magparasiter som drabbar resande svenskar

HÄLSA

Cirka en miljard människor runt om i världen är smittade av olika typer av tarmmaskar. 
–Problemet är att det inte finns något vaccin mot dessa maskar. Många som haft mask en gång får tillbaka den eftersom att de fortsätter vistas i samma miljö, säger Johan Lindh, parasitolog på Smittskyddsinstitutet till Aftonbladet.

Foto: Magnus Pehrsson
Johan Lindh, parasitolog SMI

Enligt Johan Lindh är tarmparasiter ett större problem i övriga länder än i Sverige men fortfarande händer det att svenskar drabbas – och framförallt av springmasken.
Springmasken är ofarlig men orsakar infektion som gör att det kliar i stjärten. Den lever och frodas i tarmen och på natten tar sig honorna ner i ändtarmsöppningen och lägger ägg. Masken förekommer främst hos dagisbarn men även vuxna i barnfamiljer kan bli drabbade.

Tar all näring

Även om tarmparasiter inte är så vanliga i Sverige gäller det att se upp. Olika typer av inälvsparasiter är ett stort hälsoproblem i tropiska områden i världen, och smittar ofta genom förorenat vatten. De vanligaste som kan drabba resande svenskar är piskmask, hakmask och spolmask.
De här maskarna växer i tarmen och tar all näring den smittade får i sig. Går det riktigt illa kan maskarna orsaka tarmvred. De har också en något mer komplicerad livscykel än springmasken. Spolmasken kommer in i kroppen via munnen, den sväljs, och tar sig sedan ner till magen och tarmen där den utvecklas. Efter det vandrar den upp till lungorna, och ger en hosta som påminner om astma. När den smittade sedan sväljer efter att han eller hon hostat kommer masken tillbaka ner i tarmen och först då kan de bli fullvuxna maskar.

En miljard smittade

–Vi räknar med att cirka en miljard människor världen över är smittade av någon mask just nu, säger Johan Lindh på SMI.
–Problemet är att det inte finns något vaccin mot dessa maskar. Många som haft mask en gång får tillbaka den eftersom att de fortsätter vistas i samma miljö. Dessutom tillhör maskar gruppen sjukdomar som inte är prioriterade, främst för att de inte är dödliga, säger Johan Lindh.

FAKTA

Maskar

Den vanligaste masken i Sverige är springmask. De vanligaste maskarna globalt är piskmask, hakmask och spolmask.
 

Springmask

Springmasken lever i tarmen. Den är ofarlig, men obehaglig då den orsakar en infektion som gör att det kliar i stjärten.

Symtom: intensiv klåda i stjärten kring ändtarmsöppningen. Klådan kommer ofta på natten.

Behandling: masken behandlas med en engånsdos av receptfritt läkemedel. Hela familjen bör behandlas samtidigt eftersom att övriga familjemedlemmar ofta också är smittade.  Äggen kan leva utanför kroppen i ett par veckor och därför bör en ny dos medicin tas efter två till tre veckor.
 

Piskmask

Förekommer i tropiska områden. Kan bli 2-5 centimeter lång. Om en människa får i sig piskmaskägg via något livsmedel, kläcks de i tarmen och utvecklas till vuxna maskar.

Symtom: diarré, ibland blodig, kan förekomma hos barn. Svårare sjukdomsbilder är sällsynta.

Behandling: behandlas med läkemedel.
 

Spolmask

En av de vanligaste parasiterna som infekterar människan, dock är den mycket ovanlig i Sverige jämfört med andra tropiska länder. Spolmasken ser ut som en daggmask och blir 10-35 centimeter lång. Honan kan leva ungefär ett år i människans tarm. Den kan spridas bland annat genom förorenade grönsaker.

Symtom: ett tecken kan vara magont. Masken kan även ge astmaliknande besvär och hudutslag. Ibland kommer vuxna maskar ut med avföringen.

Behandling: behandlas med läkemedel.
 

Hakmask

Finns främst i tropiska länder. Lever i människans tarm där den suger blod. Sprids via avföring från infekterade personer. I avföringen finns ägg från masken som kläcks när de kommer i jorden. Larverna som bildas kan sedan ta sig in genom huden, ofta via fötterna på någon som går barfota.

Symtom: utslag och klåda. Ibland hosta.

                                                      Behandling: behandlas med läkemedel.

Källa: Smittskyddsinstitutet, Vårdguiden

ARTIKELN HANDLAR OM