Test avslöjar IBS

HÄLSA

Forskare i Göteborg har upptäckt att personer med IBS har speciella proteiner i avföringen.

– Ju högre nivå, desto ondare hade de i magen, säger professor Magnus Simrén.

Foto: Colourbox

Hittills har det inte funnits något laboratorietest som visar om du har IBS. Sjukdomen syns inte heller i form av förändringar på eller i tarmen. För att kunna ställa diagnos måste därför läkaren utesluta alla andra sjukdomar som ger samma typ av symtom. För en erfaren läkare kan det räcka med blodprover och din sjukdomshistoria, men ibland behövs en mer omfattande utredning.

Nu är en betydligt enklare metod på väg.

Forskare på Sahlgrenska Akademin har upptäckt att personer med IBS har speciella proteiner, så kallade graniner, i avföringen. Med hjälp av ett avföringsprov kan de skilja friska från sjuka.

– Just det kanske inte patienten har så stor nytta av. Det är ju enklare att fråga om personen har problem med magen, men för oss forskare är det ett stort steg framåt, säger Magnus Simrén.

Det är första gången forskarna hittat något som tydligt skiljer IBS-patienterna från friska personer.

– Med hjälp av graninerna, eventuellt i kombination med andra prov, ska vi nu se om det även går att skilja IBS från andra tarmsjukdomar som Crohns och Ulcurös kolit, säger han.

Lyckas det, kan ett IBS-test finnas klart redan nästa år.

Graninerna har inte bara ett annat mönster hos de drabbade, det finns också ett samband mellan mängden graniner, smärtnivå och hur svåra avföringsproblem personen har.

Genom att se på vilka celler i tarmen graninerna sitter, hoppas forskarna kunna hitta de bakomliggande sjukdomsmekanismerna och på så sätt en framtida behandling.