Salmonellautbrottet har nått Sverige

8 svenska fall. Kalkonkött misstänks ligga bakom

HÄLSA

Åtta personer på olika orter i Sverige har de senaste veckorna drabbats av den speciella salmonella som just nu sprids i Europa.

Utbrottet upptäcktes i augusti då ett drygt hundratal personer i fem europeiska länder insjuknade i exakt samma sorts salmonella, kallad Stanley.

Den europeiska smittskyddsenheten har sedan dess försökt hitta smittkällan.

– De misstänker framförallt olika kalkonprodukter, men smittan har även hittats i kött från andra djur, säger epidemiolog Sofie Ivarsson på Smittskyddsinstitutet.

Under tiden har fler fall rapporterats från fler länder och vid senaste sammanställningen den 20 september hade salmonella Stanley konstaterats hos 167 personer i sju länder. Till dessa kommer nu alltså de första svenska fallen.

– Det handlar om åtta personer på olika orter som smittats i Sverige de två första veckorna i september. Troligen av något de ätit, säger Sofie Ivarsson.

Hon väntar nu på mer information om vilka produkter som misstänks, så att livsmedelsverket kan gå vidare med sin smittspårning och vet vilka livsmedel de ska testa.

FAKTA

8 länder drabbade

Belgien

Österrike

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Slovakien

Storbritannien

Sverige

Salmonella

Salmonellabakterier är vanliga världen över. Av de cirka 2 000 sorters salmonella som finns är ett 20-tal ganska vanliga i Sverige. Salmonella Stanley är inte en av dem.

Den vanligaste orsaken till ett utbrott är smittade livsmedel. Ofta krävs en hög infektionsdos, uppåt 100 000 bakterier, för att man ska bli sjuk. Så stora doser förutsätter oftast att bakterien fått växa till sig i den smittade produkten. Känsligheten kan dock variera. Små barn, äldre och immunsvaga blir lättare sjuka. Inkubationstiden är oftast 1-3 dygn. De flesta får sedan ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. En del får även komplikationer med ledinflammation.

Bästa sättet att undvika smitta är: God handhygien.