Medel mot psoriasis hjälper tarmsjuka

Svårt sjuka i Crohns sjukdom blev symtomfria

HÄLSA

Psoriasismedicinen Stelara har visat sig hjälpa även mot tarmsjukdomen Crohns.

Patienter som hittills saknat fungerande medicin blev i en ny studie helt symtomfria.

Nu kan även "hopplösa" fall kan se fram emot en behandling mot Crohns sjukdom. Det visar en amerikansk undersökning som precis publicerats i den välrenommerade tidskriften New England Journal of Medicine.

I undersökningen ingick 526 personer med en svårbehandlad variant av den inflammatoriska tarmsjukdomen som inte blivit hjälpta av så kallade TNF-hämmare. Dessa lottades till att få olika doser av Stelara eller overksam placebo under sex veckor som startbehandling.

Drygt en tredjedel svarade på behandlingen, majoriteten av dem hade fått aktiv medicin. De hade dock kvar lika mycket tarmproblem som placebogruppen, varför man lät de som svarat få fortsätta med underhållsbehandling i nästan ett halvår.

De som inte svarade på startbehandlingen ansågs inte heller få någon hjälp av medlet som underhållbehandling.

Av dem som svarat fick en grupp fick en lägre dos, medan en grupp fick placebo. I gruppen som fortsatte med medicinen blev sju av tio (69,4 procen) symtomfria, jämfört med 42,5 procent i placebogruppen.

FAKTA

Stelara

Stelara (ustekinumab) är ett receptbelagt läkemedel som ges i form av injektioner mot hudsjukdomen plackpsoriasis. Den aktiva substansen är en så kallad monoklonal antikropp som hämmar kroppens immunförsvar, genom att blockera de inflammatoriska signalämnena interleukin-12 och -23.