Varmt cellgift kan bota magcancer

Kontroversiell metod mot spridd tarmcancer räddar döende

HÄLSA

Svårt sjuka cancerpatienter i Uppsala får sedan flera år tillbaka varmt cellgift rakt in i buken.

En metod som visat sig bota var tredje patient.

Foto: JEANETTE HÄGGLUND

Cancer som spritt sig till bukhinnan är mycket svår att få bukt med och de allra flesta avlider. På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man sedan 2003 använt sig av en experimentell behandling kallad ”Sugarbaker-metoden” eller mer korrekt: Hypertermisk intraperitoneal kemoterapi.

Metoden går ut på att ta bort alla synliga tumörer och sedan skölja hela bukhålan med cellgifter som värmts till 42-43 grader. Kirurgen för runt cytostatikan med handen under 30-90 minuter, beroende på vilken slags cancer det handlar om.

På rätt väg

En avhandling som granskat överlevnaden för 151 patienter med spridd tjocktarmscancer visar att de är på rätt väg.

– Vi kan faktiskt visa att behandlingen kan vara botande, att patienterna kan bli av med sin sjukdom, säger blivande kirurgen Peter Cashin till Dagens Medicin.

Han ligger bakom undersökningen som visar på stor skillnad mellan de 69 som fick varma cellgifter och de 57 som fick cytostatikan via kateter in i bukhålan efter operationen (övriga patienter hade haft för långt gången cancer för att kirurgerna skulle kunna göra något).

Botade var tredje

Av dem som fick varm cytostatika levde fyra av tio fem år efter operationen. Hos en tredjedel hade cancern inte kommit tillbaka.

– Sjukdomsfri överlevnad i fem år är det som brukar betraktas som gränsen för bot, säger Peter Cashin vidare till Dagens Medicin.

I gruppen som fick cellgifterna via kateter i efterhand levde bara 12 procent.

Trots de positiva resultaten påpekar han att metoden fortfarande är kontroversiell. För att den ska bli etablerad krävs större studier där man även jämför resultaten med patienter som får cellgiftsbehandling på vanligt sätt.