Viagra kan leda till hörselproblem

Foto: colourbox
HÄLSA

Informationen om att potensmedlet Viagra kan leda till hörselproblem förefaller vara berättigad, även om biverkningen är extremt ovanlig.

Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

Viagra kan öka risken för att omgivningen plötsligt verkar tyst. Enligt läkemedelsuppslagsverket Fass drabbar plötslig förlust eller nedsättning av hörseln 1–10 användare av 10 000.

Slutsatsen av en amerikansk registerstudie bland drygt 11 500 män, 40 år eller äldre, är att varningen har fog för sig. Bland männen i studien rapporterade 18 procent att de hade problem med hörseln. I den grupp på två procent som tog Viagra var andelen män med hörselproblem dubbelt så hög som bland männen som inte alls använde potensmedel.

Liten risk

Sambandet sågs inte för potensmedlen Cialis och Levitra.

Forskarna betonar i sin artikel i tidskriften Archives of Otolaryngology att deras studie har svagheter, bland annat kan den inte säga någonting om orsak och verkan. En möjlig förklaring skulle ändå kunna vara att en ökad blodtillförsel skulle kunna skada vissa vävnader, som örat.

Hur som helst är risken väldigt liten. I Sverige har Läkemedelsverket bara fått in en rapport om hörselnedsättning i samband med Viagraanvändning under 1998–2009.

TT