Psykiskt sjuka får sämre vård

HÄLSA

Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än andra när de drabbas av fysiska sjukdomar som går att förebygga och behandla, visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort.

Foto: lina boström einarsson

Av de psykiskt sjuka som drabbas av stroke dör 30 procent fler inom tre månader jämfört med befolkningen i övrigt och psykiskt sjuka som får lungcancer löper 50 procents högre risk att dö än andra lungcancerpatienter.

Upptäcks senare

Psykiskt sjuka får inte heller tillgång till rekommenderade läkemedel i samma utsträckning som andra, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Psykofarmaka kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, men det räcker inte som förklaring till att fler psykiskt sjuka dör i kroppsliga sjukdomar, enligt Holm. En troligare förklaring är att symtomen upptäcks senare och att förutsättningarna för behandling då är sämre.

”Oacceptabelt”

Vården har ett ansvar att fånga upp de psykiskt sjukas hela sjukdomsbild. Personer med psykiatrisk diagnos måste få mer tid i primärvården och den somatiska vården. Läkaren kan inte nöja sig med att sätta recept i handen på patienten, skriver Holm:

"Det är oacceptabelt att psykiskt sjuka får sämre somatisk vård än andra. Socialstyrelsen och vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att eliminera ojämlikheterna".

TT