Herpesvirus kan användas mot cancer

HÄLSA

Herpes kan bli det nya vapnet i kampen mot cancer.

Lovande testresultat rapporteras från Storbritannien:

Viruset hjälper till att döda tumörer och minska återfall.

Framgångsrika behandlingsförsök med genmanipulerat herpesvirus har genomförts på ett sjukhus i London, rapporterar BBC. Viruset hjälper till – vid sidan av kemoterapi och strålning – att döda patienternas tumörer.

Det tar sig in i cancerceller och dödar dem från insidan, samtidigt som det stärker patientens immunförsvar. Viruset är dessutom skapat så att det inte kan infektera normala, friska celler.

Färre återfall

I försöken ingick 17 personer med någon typ av huvud- eller halscancer. Av dessa visade 93 procent inga spår av cancer efter att deras tumör blivit bortopererad. Drygt två år senare hade 82 procent inte fått återfall.

– Mellan 35 till 55 procent av patienter som standardbehandlas med kemoterapi och strålning återfaller inom två år, så resultaten är mycket positiva, säger Kevin Harrington, forskningsledare, till BBC.

Inga säkerhetsrisker

Bara 2 av 13 patienter som fick virusbehandlingen i hög dos har återfallit.

Enligt forskarna finns det inga säkerhetsrisker med herpesviruset. Förhoppningen är att det en dag kan användas för att bekämpa andra typer av cancer.

Men det krävs flera tester innan behandlingen kan användas på patienter. Enligt brittiska Cancer Research belyser dock studien potentialen i att använda genetiskt modifierade virus som vapen för att bekämpa cancer.

ARTIKELN HANDLAR OM