Var snäll och slipp hjärtattack

HÄLSA

Personer som har lätt för att bli arga löper större risk att få hjärtattacker.

Otrevliga människor har nämligen tjocka blodkärlsväggar visar en ny studie.

Foto: colourbox

Människor med otrevliga personligheter har tjockare blodkärlsväggar, som i sin tur gör risken större att de drabbas av hjärtattacker och stroke, skriver ABC News.

Det är forskare från National Institute on Aging i Maryland, USA som har gjort studien på 5614 personer från Sardinien.

Fick bedöma sig själva

Testpersonerna fick göra en egen bedömning på sex olika karaktärsdrag som förtroende, rättframhet, osjälviskhet, medgörlighet, blygsamhet och ömsinthet. Resultatet visade att de som fick lägst poäng på testet löper 1,4 gånger större risk att få en förtjockning i halspulsåder. Resultatet stod fast även efter det att forskarna justerat för kolesterolvärden, rökning och andra riskfaktorer.

Halspulsåderns tjocklek bedömdes med ett ultraljud när studien inleddes och ungefär tre år senare. Uppföljningen utfördes på 83 procent av deltagarna.

Större effekt hos kvinnor

Effekten visade sig vara större hos kvinnor än hos män. Tjockleken på halspulsåderns väggar hos kvinnor med otrevlig personlighet var jämförbar med genomsnittet för män, som normalt har betydligt tjockare blodkärlsväggar än kvinnor.

Dr Redford Williams från Duke University i Durham, USA, som inte varit delaktig i studien, menar att vi måste börja fokusera på effekterna av psykosociala riskfaktorer precis som vi gör med fysiska riskfaktorer. Och att personer med de här karaktärsdragen bör överväga att lära sig hantera sin ilska bättre.