Grodskinn kan bli ny antibiotika

Hjälp i kamp mot multiresistenta bakterier

HÄLSA

Multiresistenta bakterier är ett växande problem över hela världen.

Men nu kan en potentiell ljusning på antibiotikafronten skönjas: grodskinn.

Foto: thinkstock

Fler och fler bakterier utvecklar resistens mot antibiotika. Följden blir att allt fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner och behovet av att utveckla nya verksamma antibiotika är mycket stort.

Sedan länge har forskare vetat att grodors skinn är en rik källa på substanser med antibiotiska egenskaper som kan döda bakterier, virus och svamp.

– Grodor har funnits här i 300 miljoner år, så de har haft gott om tid att träna upp sitt försvar mot sjukdomsalstrande mikrober, säger Michael Conlon, biokemist vid universitetet i Abu Dhabi, till The Telegraph.

Ofta giftiga

Man har försökt att isolera substanserna för att kunna använda dem i utvecklingen av nya antibiotika. Men det har varit svårt att lyckas eftersom de ofta är giftiga för mänskliga celler, skriver The Telegraph.

Nu har dock forskare vid United Arab Emirates University funnit ett sätt att anpassa molekylstrukturen som gör substanserna mindre giftiga för människan och samtidigt till mer kraftfulla bakteriedödare.

Stannar kvar längre

Dessutom har forskarna lyckats göra så att substanserna avvisar attacker från förstörande enzym i blodet. Resultatet är antibiotika som stannar kvar längre i blodomloppet och därför sannolikt kan bli mer effektiv som infektionsbekämpare. Substanserna verkar dessutom på ett sätt som gör det svårt för bakterier att utveckla resistens.

Forskarna är i färd med att undersöka hudavsöndringar från mer än 6 000 grodarter. Hittills – med de redan lovande resultaten – har forskarna undersökt knappt 200 grodarter.

ARTIKELN HANDLAR OM