LOTTA LANDERHOLM

HÄLSA

Lotta Landerholm är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och författare. Hon är i dag privatpraktiserande samt verksam inom SAPU (Stockholms akademi för psykoterapiutbildning). Hon har tidigare arbetat som forskningsledare för projekt inom kriminalvården.

ARTIKELN HANDLAR OM