Läkaren: Jag får inga pengar

Björn Kadesjö ser inga problem med dubbla uppdrag

HÄLSA

Eli Lilly betalar 5 000 kronor till landstinget för varje dag som Björn Kadesjö eller Bruno Hägglöf jobbar åt läkemedelsbolaget.

– Jag får inga ersättningar, pengarna går till min arbetsgivare, säger Björn Kadesjö.

Foto: Mats Strand
Ser inga problem "Jag har inte några lojalitetsförpliktelser till vare sig Lilly eller något annat läkemedelsbolag, säger överläkaren Björn Kadesjö till Aftonbladet.

Björn Kadesjö anser inte att det är några problem för honom att jobba med uppdraget åt socialstyrelsen:

– Jag har inte några lojalitetsförpliktelser till vare sig Lilly eller något annat läkemedelsbolag.

Han sitter med i Einaq som sponsras av Lilly, men uppger att han har lämnat bolagets Advisory board – rådgivande organ.

Tioårigt avtal

När det gäller det tioåriga avtalet kring ADHD-medicinen Strattera som undertecknades med Lilly, säger Kadesjö:

– Det gäller informationen jag får om deras läkemedelsprodukt som de anser vara kommersiellt angelägen att den inte sprids.

– Den typen av överenskommelser har man för att förhindra konkurrensintrånget.

Angående de amerikanska rapporterna om självmord och självmordsbeteende bland personer som har tagit Strattera, säger Björn Kadesjö:

– När det amerikanska läkemedelsverket gör sina analyser så är det mot bakgrund att där skrivs ut läkemedel på ett sätt som skulle vara främmande för mitt sätt att rekommendera det.

– Personalen är inte kompetent och det skrivs ut utan uppföljningar.

”Alla deltar i projekt”

Professor Bruno Hägglöf, som också har avtal med Eli Lilly, kallar sig en av ”tillskyndarna” till landstingens och socialstyrelsens kvalitetsregister kring ADHD.

– Jag har varit med och startat upp projektet, säger han.

Hägglöf anser inte det är något problem att kombinera sina roller i kvalitetsregistret och läkemedelsbolaget Eli Lilly.

– Alla läkare som jobbar inom medicinsk vetenskap deltar i olika typer av forskningsprojekt kring läkemedel. Och det är något vi vill i dag.

Du står som pressansvarig på Eli Lillys hemsida när det handlar om läkemedlet Strattera?

– Pressansvarig låter lite mycket. Jag är en av personerna som råkar kunna lite om det här läkemedlet i dag.

Läs mer:

Richard Aschberg