Ny obotlig form av tbc sprider sig i Sydafrika

Experter befarar en katastrof

HÄLSA

En ny aggressiv form av tbc sprider sig just nu i Sydafrika. På tre veckor har 52 personer dött och inget botemedel finns att tillgå, uppger Sveriges Radio.

I folkmun kallas den för “mördar-tbc” – en ny form av lungsjukdom som är resistent mot alla kända botemedel.

– Det som är allvarligt är att inte ens de reservpreparat som brukar hjälpa mot multiresistenta former av tbc ger något resultat, säger Sven Hoffner, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutets bakteriologiska avdelning.

Upptäcktes i Sydafrika

Sjukdomen upptäcktes, enligt Sveriges Radio, nyligen i provinsen KwalZulu Natal i Sydafrika och man kunde då konstatera att 53 personer var smittade. Inom tre veckor hade alla utom en dött.

Värlsdhälsoorgansiationen WHO kallades därför i förra veckan till blixtmöte i Johannesburg för att försöka hindra smittans spridning.

_ Man undersöker nu om den här formen av tbc även är mer smittsam och aggressiv, säger Sven Hoffner.

Slår till mot HIV-positiva

Tbc smittar främst när någon hostar. Enligt Sven Hoffner brukar man räkna med att en smittsam person smittar ungefär tio personer per år. I Sydafrika kan det däremot gå fortare, eftersom sjukdomen framför allt slår till mot socialt utslagna grupper.

- Risken ökar när man bor tätt och primitivt. Är man dessutom HIV-smittad är man ännu mer mottaglig, säger Sven Hoffner.

Nu oroar sig forskarna för en katastrof eftersom Sydafrika har sex miljoner HIV-smittade personer.

- Förutom att bota sjukdomen förhindrar normalt tbc-preparat i ett tidigt stadium att sjukdomen smittar. Men eftersom dessa medel inte biter på den här formen, så kan man heller inte stoppa spridningen, säger Sven Hoffner.

Fall upptäckt i Sverige

Grenen av tbc, som döpts till XDR-TB (Extremt drogresistent tuberkulos) har tidigare upptäckts i Sverige.

- I Sverige insjuknar ungefär 500 personer per år av tbc och några enskilda fall av dessa har under senare år visat sig omöjliga att bota, säger Sven Hoffner.

Men han upplever inte att någon behöver oroa sig för att sjukdomen ska sprida sig i Sverige.

– Att en epidemi likt den som beskrivs i Sydafrika skulle kunna drabba Sverige ser jag som omöjligt. Men ska man resa till Sydafrika tycker jag att man ska undvika de miljöer i landet där sjukdomen sprids, till exempel lungsjukhus, fängelser och kåkstäder, säger Sven Hoffner.

Titti Jersler