Zink minskade nyföddas dödlighet

HÄLSA

Kosttillskott med zink till nyfödda med låg födelsevikt kan minska dödligheten på grund av infektioner. Det visar en studie som publiceras i den medicinska tidskriften Pediatrics.

Brist på zink har visat sig vara kopplat till ett dämpat immunförsvar och ökad dödlighet bland små barn på grund av infektionssjukdomar.

I studien ingick 1 154 nyfödda med låg födelsevikt, som fick kosttillskott med fyra olika blandningar av spårelement som zink, fosfor, folat, kalcium och järn. Kosttillskott gavs när de var mellan 30 och 284 dagar gamla.

De barn som fick extra zink hade en minskad dödlighet med 68 procent, jämfört med de som inte fick tillskottet.