Tjänsteresa ökar partnerns stress

HÄLSA

Reser din partner mycket i jobbet? Då finns det stor risk att du drabbas av stressrelaterade och psykiska problem, enligt en amerikansk studie som kartlagt den psykiska hälsan hos partner till flitigt resande anställda inom Världsbanken i Washington.

Foto: Magnus Wennman
Att bli ensam om ansvaret för hem och familj när ens partner kontinuerligt åker på tjänsteresa ger ökad risk för stress och psykiska problem, visar en studie.

Forskarna undersökte hur många av de anställdas partner, oftast en kvinna, som sökt eller behandlats av läkare under ett år.

Därefter kontrollerade de vilka som bodde ihop med tjänstemän som reste mycket i jobbet.

Det visade sig att den som ofta lämnas ensam med huvudansvaret för hem och familj mår psykiskt dåligt dubbelt så ofta som partnern till den som inte reser alls i jobbet.

Om partnern gör fyra eller fler långa utlandsresor under ett år söker den kvarlämnade partnern tre gånger så ofta läkare för stressrelaterade och psykiska problem.

Värst är det om resorna är korta och oregelbundna, eftersom risken då är störst att normala rutiner rubbas.