Test: Är du i riskzonen?

HÄLSA

Fas 1. Du har sömnrubbningar. Du vaknar mitt i natten och har svårt att somna om. Och du har svårt att vila då tillfälle ges. Brist på kroppslig energi.

Ja __ Nej __

Fas 2. Du har svårt att koncentrera dig, prioritera och därmed fatta beslut. Brist på själslig energi. Fysiska besvär: huvudvärk, ont i magen, infektioner, värk i axlar, nacke, rygg, eksem och yrsel.

Ja __ Nej __

Fas 3. Du orkar inte umgås med folk längre. Du är lättirriterad, har dåligt samvete och skrattar sällan.

Ja __ Nej __

Fas 4. Du har svårt att skilja på verkliga och inbillade krav. Du blir arrogant och cynisk och kränker folk offentligt. Psykologiska besvär: oro, ångest, nedstämdhet, irritation, behov av att dra sig undan, bristande empati.

Ja __ Nej __

Fas 5. Vad är meningen med livet? Du har en stor känsla av vanmakt, tomhet och ensamhet. Livet känns meningslöst. Risken för självmord är stor.

Ja __ Nej __

RESULTAT: Har du svarat ja på en eller flera av frågorna är det bäst att se upp. Ja-svaren är varningssignaler som tyder på utbrändhet. Vägen mot utbrändhet går i fem faser. Se till att hoppa av utbrändhetstrappan i tid.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Sventelius

ARTIKELN HANDLAR OM