Genetiskt arv kan orsaka kriminalitet

HÄLSA

Risken för asocialt beteende bland pojkar som behandlas illa, kan påverkas av deras genetiska arv, påstår forskare som ska ha identifierat genen som påverkar brottslighet.

Foto: Andreas Lundberg

En persons genetiska uppsättning kan påverka dennes känslighet inför olika miljöfaktorer. Forskare från King's College i London har hittat en speciell gen som sägs kunna bidra till kriminellt beteende.

Enligt professor Terrie Moffitt kan upptäckten leda till att man kan utveckla medicin för bekämpning av brottslighet.

Kritiker menar dock att ungdomar skulle kunna ses som potentiella problemmakare redan innan ett brott har begåtts. De fruktar också att regeringen skulle börja använda medicin för att bekämpa brott snarare än att reda upp djuprotade sociala problem, rapporterar BBC.

Enzymnivå påverkas av genen

Genen ifråga kontrollerar aktiviteten av ett visst enzym kallat monoamin oxidas A (MAOA).

Forskarna studerade en grupp med unga män. 154 av dess hade blivit illa behandlade och 33 hade ändå värre uppväxtförhållanden. Enligt forskarna hade de som bar genen, lägre nivåer av enzymet MAOA. Dessa löpte då större risk att utveckla asocialt beteende och bli kriminella och våldsamma.

De som däremot hade högre nivåer av enzymet löpte mindre risk att utveckla ett asocialt beteende.

MAOA bryter ned kemikalier i hjärnan som orsakar bland annat aggressivitet.

- En tredjedel av befolkningen har en genetisk disposition för brott som kan associeras med låga nivåer av MAOA. Om dessa individer också blev illa behandlade, skulle de löpa betydligt större risk för att utveckla ett asocialt beteende, säger professor Terrie Moffitt till BBC.

Överväldigande andel brott i liten grupp

12 procent av 442 individer i undersökningen hade blivit illa behandlade och hade en gen som kunde länkar till låga MAOA-nivåer. Dessa personer hade utfört 44 procent av våldsbrotten i hela gruppen.

- Denna upptäckt kan delvis förklara varför inte alla som blir illa behandlade som unga växer upp och behandlar andra illa. En del gener kan till och med motverka stress och trauma, säger professor Stephen Post, Case Western Reserve University, Cleveland, USA.

Han menar dock att droger inte är en lösning på problemet. Om barn blir illa behandlade så ska man i första hand rätta till de sociala problemen.

- Då behöver vi inte skapa en ny generation av brottsförebyggande droger, säger han.

Susanna Vidlund