”Livsviktigt att få veta om det är depression”

Det är viktigt

HÄLSA

att utreda minnesbesvär vid MCI. Olika orsaker kan ligga bakom som kan botas och få minnet att komma tillbaka.

– För en patient kan det vara livsviktigt att få veta om det till exempel rör sig om utmattningsdepression eller början till alzheimer. Utmattningsdepression går att bota. Vid alzheimer kan man börja tidigt med medicinering. Sjukdomen kan då få ett långsammare förlopp, säger Lars-Olof Wahlund, professor och demensforskare vid Huddinge universitetssjukhus.

Bland dem som sökte till mottagningen för minnestest vid Huddinge universitetssjukhus påvisade testen i en studie inte sämre minne hos 24 procent, även om personerna själva tyckte att minnet försämrats. 37 procent hade MCI och 20 procent Alzheimers sjukdom.

De med MCI följdes upp i tre år. Efter tre år var 12 procent återställda, hälften hade oförändrade minnesbesvär och en tredjedel hade försämrats och blivit dementa.

Orsaker bakom mild minnesstörning (MCI):

Långvarig stress.

Utmattningsdepression (”utbrändhet”).

Depression.

Brist på vitamin B 12 och

folsyra (särskilt bland äldre).

Hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon).

Biverkan av läkemedel, särskilt bland äldre som äter mycket mediciner.

Olika sjukdomar eller tillstånd som epilepsi, sömnapné, hjärtsvikt, infektioner (särskilt hos äldre), högt blodtryck, stroke, skallskada, hjärntumör, alkohol- och narkotikamissbruk.

Tidig demens.

TEST Har du mild minnesstörning?

ARTIKELN HANDLAR OM