Så handskas du med ditt dåliga minne

HÄLSA

Har du börjat skriva lappar för att inte glömma det du ska göra? Och fått det svårare med koncentrationen och humöret?

Då kan du ha så kallad mild minnesstörning (MCI).

Foto: Per Björn
Hjälp, vad skulle jag... Glömska människor använder sig ofta av lappsystem för att komma ihåg saker.

– Det kan vara tecken

på utbrändhet, men även på sjukdomar eller tidig demens, säger Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik och demensforskare vid Huddinge universitetssjukhus.

Mild minnesstörning (MCI – Mild Cognitive Impairment) är ett relativt nytt begrepp inom minnes- och demensforskningen. För att få diagnosen MCI ska man själv och omgivningen tycka att minnet sviktar. Det gäller framför allt närminnet för händelser (episodiska minnet). Det ska även framgå i objektiva minnestest.

– Tidigare ansåg man att MCI alltid var ett tidigt symptom på Alzheimers sjukdom. I dag vet vi att denna typ av minnesstörning även kan bero på andra orsaker som utmattningsdepression (utbrändhet). I vissa fall hittar vi ingen orsak.

Stressade söker hjälp

Man kan även själv tycka att man minns sämre, men det kan inte ses i test anpassade till åldern.

– Då handlar det vanligen om ett normalt åldrande eller tillfällig stress eller tillfällig sjukdom, säger Lars-Olof Wahlund.

En ny och ökande grupp som söker för sviktande minne är personer i medelåldern som lider av stress på grund av jobbet.

– Utmattningsdepression ligger bakom deras dåliga minne. De är ofta högpresterande och duktiga med höga krav på sig själva. De klagar över sämre närminne, koncentrationssvårigheter, är nedstämda och trötta. När de blivit botade kommer också minnet tillbaka.

Vilken är bästa behandlingen?

– Sjukskrivning minst tre–sex månader, regelbunden stödkontakt och ändrade arbetsförhållanden. Har processen pågått i ett år, tar det ett år att komma tillbaka.

Hur vet jag att mitt dåliga minne inte beror på tidig demens?

– Det typiska för demens är, förutom dåligt minne, att man så småningom får svårt att hitta. Man får svårt att känna igen sig och går fel. Man börjar bli fumlig och får svårt att klä sig eller vet inte längre hur kaffebryggaren fungerar. Man kan bli passiv, långsam och misstänksam. Man får svårt att sköta jobbet och uttrycka sig.

Vad är normal glömska?

– När man alltid får hjälp av ledtrådar att komma ihåg något. Är glömskan onormal hjälper inga ledtrådar.

Kan man vara glömsk i sin personlighet?

– Ja. Vissa kan ha en disträ läggning hela livet.

3 minnen som testas vid besvär

Ann-Cathrine Björnör Carlsson ([email protected])