Du kan träna dig till bättre minne

HÄLSA

Gammal och glömsk? Glöm det.

Svensk forskning visar att vårt minne inte försämras lika fort som man tidigare trott.

Foto: Per Björn
Svårt att komma ihåg? Sviktande minne behöver inte vara ett tecken på Alzhemiers sjukdom – glömskan kan bero på tillfällig stress, sjukdom eller bara normalt åldrande.

Vårt närminne

för händelser försämras generellt långsammare än man tidigare trott.

Vårt kunskapsminne, däremot, kan förbättras ända upp till 60-årsåldern.

Det visar unik svensk forskning kring hur minnet och hälsan förändras med åren.

– Ärftlighet kan också ha betydelse, visar våra studier, säger Lars-Göran Nilsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Han leder minnesforskningen som kallas Betulaprojektet. Man har hittills under 14 år undersökt över 3 600 personer i åldern 35 till 90 år i Umeå kommun i upp till tre omgångar. Man följer dels enskilda individer, dels jämför olika åldersgrupper.

Man försöker även hitta riskfaktorer och tidiga tecken på demens.

– Det nya är att närminnet för händelser (episodiska minnet) försämras relativt lite fram till 50–55-årsåldern. Därefter går det snabbare.

– Kunskapsminnet (semantiska minnet) förbättras tvärtom generellt upp till 60-årsåldern. Sedan hålls det på en ganska jämn nivå fram till 70-årsåldern, för att sedan långsamt försämras, säger han.

Sämre minne av skador

Kunskapsminnet, det vi lärt oss i skolan till exempel, påverkas av hur vi håller hjärnan i gång intellektuellt.

– Vill man hålla sig ung när det gäller det semantiska minnet ska man se till att skaffa sig hög utbildning, säger Lars-Göran Nilsson.

Allvarliga skallskador kan ge sämre minne, vet man.

– Det gäller även vid lindriga hjärnskakningar, har vi sett nu.

Vad betyder arvet för minnet?

– Det finns ett samband mellan tidig Alzheimers sjukdom och ärftlighet, vet man. Det finns även ett starkt samband mellan en viss genkombination och försämrat episodiskt minne. Ju mer man har av genkombination, desto mer försämras detta minne när man bli äldre, har vi sett nu.

Dessa gener hör även ihop med immunsystemet.

– Man kan tänka sig att ju fler infektioner vi får under livet, desto större är risken att minnet försämras när vi blir äldre.

9 sätt att hålla i gång minnet

Ann-Cathrine Björnör Carlsson ([email protected])