Dags att ta barnens stress på fullt allvar

HÄLSA

Svenska skolbarn mår i dag mycket sämre psykiskt jämfört med för tio år sedan. Stress är största problemet.

Men det finns lösningar. På Katarina norra skola heter lösningen "mentor-program".

I en enkät som gjorts bland personal inom skolhälsovården svarar hela 95 procent att den påtagliga stressen bland barnen har ökat markant.

Enkäten är gjord på uppdrag av bland andra Barnombudsmannen och Vårdförbundet.

- Det är dags att ta barns psykiska ohälsa på allvar. Tidigare har man mest talat om den fysiska ohälsan, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

För få vuxna

Stress och mobbning är vanligaste problemet bland eleverna, upplever hon.

- De har också svårt att nå fram till vuxna, som skolsköterskan. De vuxna är för få och har för lite tid. Vi måste generellt satsa mer på elevhälsan individuellt och förebyggande, anser Lena Nyberg.

- Risken är annars att vi får en ny generation vuxna med hälsoproblem som de har med sig redan från skolan.

Sämre hälsa

Enkäten om elevhälsan visar också att ätstörningar, depression, övervikt, ångestkänslor som fobier upplevs ha ökat, liksom tinnitus och allergier.

Andra undersökningar visar också att allt fler ungdomar, särskilt flickor, får läkemedel mot depression.

7 problem som ökar kraftigt

Så stor andel av kuratorer, psykologer och sjuksköterskor inom skolan tycker att följande problem bland barn har ökat.

Ann-Cathrine Björnör Carlsson (ann-cathrine.bjornor@aftonbladet.se)