Mentorn gör de stressade barnen trygga

HÄLSA

Mentorer för eleverna är ett nytt sätt att förebygga och minska stressen i skolan.

En sådan mentor är Lovisa ”Loan” Sundman, husmor på Katarina norra skola i Stockholm.

– Vi kan alltid fråga vår kära ”Loan” om allt. Det känns tryggt, säger de tio eleverna i hennes mentorgrupp.

Foto: LINA OLSON
På Katarina norra skola i Stockholm arbetar Lovisa Sundman som mentor sedan tre år.

Eleverna, som går i årskurs åtta, träffar sin mentor Lovisa Sundman en timma två gånger i veckan. Ena gången går de igenom hur skolarbetet varit i veckan. Andra gången diskuterar de relationer, känslor och hur man kan bete sig i olika situationer och varför.

Det kallas livskunskap. Syftet är att stärka elevernas självkänsla och gemenskap och låta var och en komma till tals.

Det är sällan någon elev missar de här timmarna. Tvärtom. De samlas alltid i god tid före träffarna. Diskussionerna är livliga.

– Det är jättebra att kunna tala med ”Loan” om saker som vi kanske inte vill ta upp med våra lärare, säger eleven Sandra.

Vuxit in i rollen

Eleven Sigrid gillar att de ofta diskuterar hur man ska stå emot grupptryck.

– Då visar det sig att alla känner på samma sätt, säger hon.

Husmor själv, en av 60 mentorer på skolan, har vuxit in i mentorsrollen som hon haft i drygt tre år.

– Vi kommer varandra nära. Ungarna känns nästan som mina egna. Det känns bra att kunna stötta dem. Mest lider de av betygshetsen, säger Lovisa Sundman.

Katarina norra skola har 600 elever från sexårsverksamhet till årskurs nio. Eleverna har alltid en vuxen att vända sig till.

All personal på skolan, även fritidspersonal, husmor, skolsköterska och vaktmästare, är mentorer för var sin grupp på tio elever.

Det viktiga är att eleverna känner att de blir sedda och bekräftade i skolan, anser biträdande rektor Agneta Bodin-Söderström.

– Vi tar direkt tag i problem så fort de dyker upp. Det är numera hyfsat lugnt på skolan med lite mobbning. Så var det inte tidigare. Enkäter bland eleverna visar också att huvudvärk, trötthet och droger har minskat och att de trivs och känner sig tryggare i skolan, säger hon.

6 sätt att minska stressen

Här kan ditt barn få hjälp

Ann-Cathrine Björnör Carlsson ([email protected])