Dödlig stress på jobbet

Stressigt jobb med låg lön ökar risken att dö i hjärtsjukdom

HÄLSA

Personer som har ett stressigt jobb, låg lön, usla karriärmöjligheter och som får för lite uppskattning lever farligt. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar är fördubblad, visar en ny undersökning.

Foto: Frida Hedberg
Lön är inte den enda belöningen. Även säkerhet och karriärmöjligheter är viktigt.

En finländsk forskargrupp följde över 800 friska personer på en finsk verkstadsindustri under hela 28 år. Alla fick uppskatta hur stressigt deras jobb var och svara på frågor om ansvar, svårighetsgrad och psykisk press, framtidsutsikter och lön.

Stor ansträngning, liten belöning

Deltagarna sorterades sedan in i en modell som visade balansen mellan anstängning och belöning. Till belöningarna räknas inte bara lön, utan också socialt godkännande, säkerhet och karriärmöjligheter.

De som hade det största glappet mellan hur mycket de ansträngde sig och hur mycket belöning de fick löpte mer än dubbelt så stor risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar, jämfört med dem som hade det minsta glappet.

Störst var risken för dem som stannade längre i ett lågbetalt yrke utan karriärmöjligheter.

Många överviktiga

Orsaken bakom den ökade risken är ännu okänd, men tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan stressiga yrken och höga kolesterolvärden.

Många av de antällda i studien som hade stor obalans mellan anstängning och belöning var överviktiga – och övervikt ökar risken för hjärtsjukdomar.

Undersökningen publicerades i British Medical Journal och det är den första som funnit så starka samband mellan stress på arbetet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.

Karin Carlsson

ARTIKELN HANDLAR OM