Glasögon - hot mot kärlekslivet

HÄLSA

Glasögon kan minska chansen att träffa en partner. Inte för att andra anser att glasögon är oattraktivt - utan för att glasögonbäraren känner sig osäker och har dåligt självförtroende.

Brittiska forskare vid University of Warwick skickade ut en hel busslast med unga kvinnor och män mellan 18 - 26 år som alla bar glasögon eller kontaktlinser på stan en kväll med ett enda uppdrag: att attrahera det motsatta könet. De delades upp i tre grupper, där en bytte ut glasögonen mot linser, en bytte linserna mot glasögon och den tredje hade sin normala synkorrektion.

Tre fjärdedelar av de som fick byta sina linser mot glasögon sa att de hade sämre självförtroende när de hade glasögon och 80 procent kände sig mindre attraktiva. 85 procent av de som bytte glasögonen mot

linser sa att de fick högre självförtroende och hälften av dem att de kände sig mer attraktiva.

Under testkvällen var det mer än fyra gånger så vanligt att de med kontaktlinser hånglade jämfört med de med glasögon.

Även i den grupp som bar sin vanliga synkorrigering kände sig de med glasögon mindre självsäkra jämfört med linsbärarna.