Kvinnor deppar mer än männen

HÄLSA
Foto: GETTY/PHOTODISC
ofta ledsen? Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av en depression.

Om en kvinna inte blir bjuden på en fest tillbringar hon troligen flera dagar med att förtvivlat tänka på varför .

Om en man inte blir bjuden så går han på en annan fest i stället.

Det kanske är att generalisera, men skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att hantera negativa känslor gör att kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av depression senare i livet jämfört med män, visar nya studier vid Florida State University, USA.

För flickor är det mer acceptabelt att de pratar om problemen och gråter ut, medan det för pojkar ofta får negativa konsekvenser om de gråter. Det gör att pojkar tidigt får lära sig att inte tänka på negativa känslor utan i stället lägga dem åt sidan, en mekanism som flickor inte lär sig. En studie vid Sonoma State University i Kalifornien, visar att flickors språkliga förmåga utvecklas snabbare än pojkars, vilket betyder att de tenderar att ha större förmåga att tänka på och uttrycka jobbiga känslor än pojkar.

Redan vid 10-års ålder börjar barn utveckla förmågan att jämföra sig själva med andra och lär sig vad som är populärt.

I tonåren är det också främst flickor som känner sig hjälplösa, känner hopplöshet och har en negativ självuppfattning.

Men det betyder inte att pojkar inte bryr sig - däremot gömmer de känslorna bakom ett dataspel eller en fotbollsmatch.

www.deprimerad.net

Petra Weiss