3. Var hör jag hemma?

HÄLSA

De flesta av oss har en enkel och bestämd uppfattning om vår position i yrkeslivet. Frågan om var du hör hemma berör en annan sfär. Den fokuserar på var du mår bäst och känner dig tryggast, geografiskt och socialt.

1. Om du möter någon som frågar vad du gör, vad skulle du svara? Hur skulle du placera dig själv i den sociala hierarkin på jobbet och i samhället?

2. Hur tror du att en kollega skulle beskriva dig i den rollen? Vilka kvaliteter kräver ditt jobb?

3. Byt perspektiv. Tänk tillbaka på en tid då du var helt tillfreds med dig själv. Var var du och vad gjorde du där? Beskriv platsen och människorna. Vad fick dig att känna dig trygg och hel?

4. Vem älskar jag?

5. Vilka människor i mitt liv älskar mig?

6. Hur blir jag sann mot mig själv?

7. Så går du vidare

Sara Milstead