14 frågor avslöjar din hälsa

HÄLSA

Svara Ja eller Nej beroende på vilket som stämmer bäst med hur du mått de senaste veckorna.

1 Har du under de senaste två veckorna känt dig deprimerad eller nedstämd mest hela dagen, i stort sett varje dag.

2 Har du under de senaste två veckorna känt dig mycket mindre intresserad än vanligt av det mesta i tillvaron eller känt det svårt att glädjas åt sådant som du brukar tycka om?

3Har din aptit varit sämre än vanligt så gott som varje dag de senaste två veckorna eller har du gått ner två kilo eller mer i vikt (utan avsiktlig bantning) under denna tid?

4Har din aptit varit ökad så gott som varje dag de senaste två veckorna eller har du gått upp två kilo eller mer under denna tid.

5Har din nattsömn varit försämrad de senaste två veckorna så att du haft svårt att somna, vaknat upprepade gånger eller vaknat tidigare än vanligt på morgonen?

6Har du haft ökat sömnbehov de senaste två veckorna så att du nästan varje dag sovit längre på morgonen?

7Har du under de senaste två veckorna varit mer orolig och rastlös än vanligt, så att du haft svårt att sitta still?

8Har du under de senaste två veckorna känt dig orolig och rört dig eller talat långsammare än i vanliga fall?

9Har du under de senaste två veckorna haft återkommande skuldkänslor för något du gjort eller underlåtit att göra?

10Har du under de senaste två veckorna nästan dagligen haft svårigheter att tänka eller koncentrera dig?

11 Har det varit så svårt för dig, de senaste två veckorna, att du haft tankar på döden eller tänkt att det skulle vara bättre om du var död?

12Hur är det med din energi? Har du varit trött mest hela tiden, nästan varje dag, de senaste två veckorna?

13 Har du haft en känsla av värdelöshet en stor del av tiden de senaste två veckorna?

14Har du under de senaste två veckorna haft tankar på att ta livet av dig?

Svarar du Ja på minst 5 frågor (varav ett Ja på fråga 1 eller 2) bör du söka hjälp.

(Tänk på att man kan svara Ja på enstaka frågor utan att det handlar om depression.)