”Vi är skapta för ett liv i naturen”

Miljöpsykolog om varför vi mår bra av ljus och grönska

HÄLSA

Bilder på grönska får oss att må bättre, fastslår forskare.

– Alla studier pekar i samma riktning. Grönska tycks ha en positiv effekt på välbefinnandet. Men man vet inte varför, säger Torbjörn Laike som är docent i miljöpsykologi på Lunds Universitet.

Tre olika studier visar på ett samband mellan grönska och ett förbättrat hälsotillstånd.

Den första gjordes av Roger Ullrich som undersökte magsårspatienter som skulle återhämta sig efter en operation.

– De delades in i två grupper. Den ena fick utsikt över grönska medan den andra hade en tegelvägg utanför fönstret. De som hade utsikt över grönska tillfrisknade snabbare och behövde mindre smärtstillande medicin än de andra patienterna, berättar Torbjörn Laike.

Uppsala Akademiska Sjukhus har också genomfört en studie av sambandet mellan hälsa och grönska.

– Patienterna fick titta på bilder som fästes vid fotänden av sängen. Det var en bild på en skånsk bokskog, en på Siljan, en vit skärm och en med nonfigurativ konst. Det visade sig att de två naturbilderna hade en positiv effekt på patienterna.

Den tredje studien gjordes vid Lunds universitet. Då riktade man speciellt in sig på äldre personer med rörelsehinder.

– Det fanns en signifikant skillnad mellan de som hade utsikt över grönska och de som hade utsikt över betong och asfalt. De som såg natur upplevde att de mådde mycket bättre, säger Torbjörn Laike.

Mår du själv bättre av grönska?

– Ja det gör jag faktiskt. Jag har börjat inse betydelsen av det. Vi är skapade för ett liv i naturen, sedan lever vi på ett helt annat sätt idag.

Ljusets betydelse för vår hälsa

Torbjörn Laike har specialiserat sig inom ljusets icke-visuella effekter. Enligt honom räcker inte riktigt ljuset till för oss vintertid, något som kan ha betydelse för vår hälsa.

– Jag rekommenderar folk att gå ut. Det kostar absolut ingenting och man får frisk luft också, samtidigt som man får ljus.

Enligt honom har belysningen på våra arbetsplatser, där vi tillbringar en stor del av våra liv, bara blivit sämre.

– Vi har dragit ned på belysningen på kontoren sedan datorerna kom. När solen skiner, drar vi dessutom för gardinerna för att slippa få ljuset reflekteras i skärmen.

Så gör du din egen ljusterapi:

Susanna Vidlund